Logo

Vrakpant

Informasjon om vrakpant
Trenger du hjelp til transport av vrakpantbil?

Skjema for forespørsel på transport


Kjøretøy som vi tar imot
 • Personbiler
 • Varebiler
 • Moped og motorsykler
 • Snøscooter
 • Bobiler
 • Tilhenger (ikke vrakpant)

Kjøretøy som vi i utgangspunktet ikke mottar og utsteder vrakpant på er
 • Campingvogner
 • Vi kan med noen unntak ta imot kjøretøy over 3500kg, men dette må avtales på forhånd.

Vrakpantordning
 • Vrakpantordning omfatter nesten alle kjøretøy, samt campingvogner ol. For mer info om type kjøretøy og satser henviser vi til Skatteetaten sine sider
 • For å få utbetalt vrakpant må vraket leveres til godkjent biloppsamlingsplass som utsteder vrakmelding.
 • Kjøretøyet må leveres inn hel, og ikke oppdelt ramme, med lesbart understellsnummer, jf. § 4-8 i forskrift om kasserte kjøretøy. Taket må ikke trykkes ned før levering da dette vanskeliggjør miljøsaneringsjobben.
 • Hjul og batteri kan demonteres etter bilen er levert på oppsamlingsplassen, alle andre deler må fjernes før innlevering. Grunnet fare for brann og utslipp, er det ikke tillat å tappe væsker av kjøretøyet ved mottaket.
 • Vi tar fritt i mot de fire hjulene bilen står på, reservehjul og ekstra sett som tilhører bilen. Utover dette må du ta kontakt med oss på forhånd.
 • Vi vrakmelder og avregistrer kjøretøyet ved innlevering. Forsikringen blir i utgangspuktet automatisk avsluttet, men det er bileier som er ansvarlig for å sjekke at dette er gjort.
 • For pantemottaker må vi ha informasjon om person- eller foretaksnummer samt kontonummer. Pantemottaker trenger ikke være samme person som leverer inn bilen. Personen som leverer kjøretøyet må da legitimere seg og er da ansvarlig for vraking av bilen.
 • Vrakpantordningen ble innført i 1978. Offentlig godkjente biloppsamlingsplasser fikk da rettighet og plikt til å ta imot vrak og utstede vrakmelding.
Søk

Finn våre deler, og en million andre, på