Betaling, frakt og retur

Informasjon om betaling, frakt og retur

Reklamasjonsregler ved kjøp av deler


Ved retur og reklamasjon av varer skal returskjema fylles ut. Mottar vi ikke skjemaet vil vi ikke kunne behandle returen eller kreditere fakturaen.

  • Ved retur av feilbestilte deler regnes et returgebyr. Kunde må i tillegg betale frakt.
  • Vi gir forbruker 30 dager bytterett (angrerett), men det beregnes et returgebyr på inntil 20%. Dersom de kjøpte delene er åpnet, endret eller tatt fra hverandre bortfaller enhver reklamasjon/bytterett.
  • Deler som er prøvd/montert og funnet i orden tas ikke i retur.
  • Reklamasjonsretten omfatter ikke slitedeler som følger med på motor/gir ved levering, dvs pakninger, slanger, clutch, vannpumpe og andre liknende slitedeler. Reklamasjonsretten omfatter heller ikke skade på motor/gir forårsaket noen av disse delene har blitt defekte. Hvis du har mottatt en defekt vare, eller varen har blitt defekt innenfor reklamasjonstiden, vil tilsvarende erstatningsvare bli levert om mulig. Hvis vi ikke kan levere tilsvarende erstatningsvare vil kjøpesummen bli kreditert.
  • Kostnader ved montering/demontering vil ikke bli dekket.
  • Retur av varer som sendes i oppkrav hentes ikke ut.


Retur av deler

Ønsker du å søke om retur av deler så kan du fylle ut vårt online returskjema.